Home  >  Ekta  >  joke
#lol # funny

Ekta's Joke

More Jokes from Ekta
images for ekta's joke on hahahaha,ki,bollywood,jai,ho,u,h,l,means,ji,Ekta,amitabh

Amitabh ji ki jai ho😜 #hahahaha

images for ekta's joke on true,hahaha,mom,se,papa,bit,Ekta,direcfly,nikks3289,wat

Hahaha .. True to every bit! @nikks3289 wat say? 😉 #hahaha