Home   >   Ayush Rai

Ayush Rai

Ayush Rai
552
Jokes
78
Followers
296
Following
Ayush Rai
552
Jokes
78
Followers
296
Following
Ayush Rai
552
Jokes
78
Followers
296
Following
images for ayush rai's joke on mate,job,good,AyushRai,j,47,roommate

Good job, mate.

images for ayush rai's joke on sab,bhai,golmal,AyushRai,hui,golmaal,pm,baat,galat,bolna,ko,kisi,51,u,hai,raha,bol,mujhe,chutiya,koi,pe,sarahah,na,dekh,lolism,Sarahah

Golmal hai bhai sab golmal hai #Sarahah

Ayush Rai   ·  18 Aug, 17

Golmal hai bhai sab golmal hai #Sarahah

Google Ad Box
Google Ad Server
 
images for ayush rai's joke on tag,AyushRai,friend,drinking,hp

Tag them 😂

images for ayush rai's joke on friends,share,phone,find,AyushRai

find the phone and share with your friends

Ayush Rai   ·  18 Aug, 17

find the phone and share with your friends

images for ayush rai's joke on things,complex,AyushRai,17,aug,08,nail,kuch,kya,triangle,manraj,Complex

#Complex things

images for ayush rai's joke on idiot,fucking,flee,AyushRai,k,f,m,j,i,h,meiia

Flee you fucking idiot.

Ayush Rai   ·  09 Aug, 17

Flee you fucking idiot.

Google Ad Box
Google Ad Server
 
images for ayush rai's joke on shauchalaya,waha,soch,jaha,AyushRai,wisn,yllll,inlv,pee,niimnb,ansiiay

Jaha soch waha shauchalaya

Ayush Rai   ·  09 Aug, 17

Jaha soch waha shauchalaya

images for ayush rai's joke on level,advanced,engineering,AyushRai,engineer,trust,Engineering

#Engineering At Its Most Advanced level

Ayush Rai   ·  21 Jul, 17

#Engineering At Its Most Advanced level

images for ayush rai's joke on AyushRai,q,stat,hahaha,love

#hahaha #love

Google Ad Box
Google Ad Server
 
images for ayush rai's joke on crossbreeds,funny,AyushRai,Funny

#Funny Cross-breeds

Ayush Rai   ·  24 Jun, 17

#Funny Cross-breeds

1 2 3